On Tour with Chris Cornell

previousnatasha
next

(photo by fan: Lois Razonski)